Publicaties

De contextuele benadering en kanker

Lezing Marikenhuis wereldkankerdag 2024

De effecten van kanker en de kracht van relaties

Een voorspeller van psychotrauma bij kanker is de afwezigheid van verbondenheid’, dit en meer wordt beschreven in dit artikel over de meerwaarde van de contextuele benadering in gezinnen en families.

Schuldgevoelens

In dit interview reageren onderzoekers en hulpverleners uit de praktijk, op het thema schuldgevoel en kanker.

Hechting en coping stijlen

Onze vroegere gehechtheidsstijl beïnvloedt ons leven, ons gedrag en onze relaties. Ook hoe we omgaan met ziekte en dood.

Kanker in het gezin

Een ernstige ziekte nestelt zich in de haarvaten van een gezinssysteem. Hoe blijf je verbonden met elkaar als als de ziekte alles veranderd? Uit dit empirisch onderzoek blijkt dat mensen elkaar willen beschermen en dat dit averechts werkt.

Ernstige ziekte en relaties

Kanker heeft grote gevolgen voor de persoon die het betreft en de relaties. Een interview met Arrien van Prooijen de Jong voor het VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG | november/december 2023

Borstamputatie; Schaamte of taboe?

In het artikel “Ontboezemingen” gepubliceerd in het NVPO tijdschrift beschrijft Arrien van Prooijen hoe clienten omgaan met een ingreep als borstamputatie n.a.v. kanker. Eva Snoijink, een Haarlemse fotografe portretteerde onlangs vrouwen met borstkanker met ontbloot bovenlijf en bracht dit uit als boek.

Angst bij kanker

In mijn gesprekken met cliënten thuis en patiënten in het ziekenhuis herken ik angst. Angst, voor wat geweest is en angst voor wat er komt. Een aantal tips om te leren omgaan met de angst bij kanker.