Ernstige ziekte en relaties

Kanker heeft grote gevolgen voor de persoon die het betreft en de relaties. Een interview met Arrien van Prooijen de Jong voor het VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG | november/december 2023