Psychotherapie

Een leven wat niet wordt onderzocht is de moeite van het noemen niet waard. (Socrates).

Wat kun je verwachten

Soms zie je het niet meer zitten en ben je ongelukkig, gestrest,  je word overspoeld door emoties, je bent bang, boos of verdrietig. Relaties lopen stuk, niets lukt. Het werk is zwaar. Misschien heb je bindingsangst, verlatingsangst of FOMO? Of vind je maar niet de ware partner.

De relationele processen tussen mensen zijn soms moeilijk te begrijpen. Misschien ben je afgewezen of zit je juist klem in een (werk)relatie. Of raak je voortdurend jezelf kwijt of kun je moeilijk relaties onderhouden of aangaan. Deze problemen zijn nooit los te zien van het systeem waarin je leeft. Ik help je door inzicht te geven in wie je bent door onderzoek te doen naar je levensfeiten en de psychologische ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Ik maak in mijn werk veel gebruik van de neurobiologische wetenschap. Tijdens dit proces ontstaat er inzicht in jouw behoeftes en de daaruit voortkomende emoties.  Je leert de emoties beter te begrijpen en te doorstaan. In je levensfeiten zitten schatten van wijsheid.

In relaties met anderen komt tot uiting, wie we zijn. We definiëren onszelf in de relatie. Daar boeken we winsten maar soms ook verliezen. Bij verliezen ontstaan tekorten. Ik help je inzicht te krijgen in winst en verlies. Het is de kunst om evenwicht te vinden in enerzijds het geven van liefde aan de ander en anderzijds liefde te ontvangen van de ander. Hoe onderhouden we de tussenruimte in relaties en blijven we onszelf? Dit komt tot uiting in de dialoog. We werken in therapie aan een innerlijke dialoog, met zelfzorg en begrenzing.  Zelfvertrouwen en zelfvalidatie is het uitgangspunt. Vervolgens als de basis op orde is, werken we aan een dialoog met anderen, dit uit zich in de balans van liefde geven en liefde ontvangen.

Verwachten Tr

Iemand schreef haar naam op, dwars over de mijne, iemand begroef zich in mij,
Daar waar ik niet wist
Dat ik er was.
Daarna ontsnapten het, daarna

Liet het zich niet meer zien en ik stond in het licht
Barste wit uit mijn schors
En spreidde mijn takken (Eva Gerlach)

Kennismaken?

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen, of zit je met vragen? Twijfel dan niet om contact op te nemen!