Kanker in het gezin

Een ernstige ziekte nestelt zich in de haarvaten van een gezinssysteem. Hoe blijf je verbonden met elkaar als als de ziekte alles veranderd? Uit dit empirisch onderzoek blijkt dat mensen elkaar willen beschermen en dat dit averechts werkt.