Relatietherapie bij relatieproblemen in Wageningen Ede Veenendaal Rhenen Oosterbeek Arnhem

Ruzie? Kom je er samen niet uit? Scheiden is vaak niet de oplossing. Zoek je een onafhankelijk iemand die vanuit de objectiviteit de weg van verbinding zoekt? We onderzoeken loyaliteiten vanuit het verleden die een rol spelen in het heden en overleggen wederzijdse verwachtingen. De wederzijdse verwachtingen kunnen juist botsen met, aan wie iemand zich loyaal voelt. Ik richt me vanuit de meerzijdige partijdigheid tot de dialoog. Door wederzijdse belangstelling en erkenning ontstaat er wederkerigheid. Wederzijdse erkenning geven aan elkaar is helpend. Dan ontstaat erkenning voor het (on)recht en verdiensten. Onrecht wat zich soms onwetend heeft voltrokken. En zorg wat is gegeven maar nooit is gezien. Erkenning geven raakt aan de bevestiging van iemands bestaan en ontstaat er verbondenheid. Dan worden verwijten, verlangens en iets opeisen wordt een wens. Je gaat dan weer verder of juist in harmonie uit elkaar. Neem vrijblijvend contact op.